Constructii montaj electroenergetice

Angajament

Angajament

Ne angajam sa asiguram dezvoltarea si imbunatatirea continua a sistemului de management integrat calitate - mediu - sanatate si securitate ocupationala conformarea cu cerintele legale si de reglementare aplicabile precum si cu alte cerinte la care subscriem, sa actionez pentru prevenirea si reducerea poluarii si a riscurilor privind sanatatea si securitatea muncii prin:
- comunicarea in cadrul organizatiei a importantei satisfacerii cerintelor clientilor, partilor interesate si cerintelor legale si de reglementare aplicabile;
- stabilirea politicii referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala si adecvarea ei continua;
- stabilirea obiectivelor calitatii, obiectivelor de mediu si celor pentru sanatate si securitate ocupationala;
- conducerea nemijlocita a analizelor efectuate de management;
- asigurarea disponibilitatii resurselor necesare functionarii proceselor si sistemului de management;
- luarea in considerare a opiniilor clientilor, furnizorilor, angajatilor si altor parti interesate,
- constientizarea tuturor angajatilor privind impactul activitatilor desfasurate asupra mediului si implicarea lor in efortul continuu de reducere a impactului asupra mediului,
- introducerea celor mai bune tehnologii disponibile, in conditii de eficienta economica si reducerea poluarii la sursa;
- constientizarea tuturor angajatilor si a celor care lucreaza in numele organizatiei privind aspectele de mediu si riscurile pentru sanatate si securitate implicate de activitatile desfasurate si implicarea lor in efortul continuu de reducere si eliminare a riscurilor.

Misiune

Misiunea societatii noastre este de a furniza clientilor lucrari si servicii de: - Proiectare si executie LEA si LES 0,4-110 KV, bransamente, posturi de transformare ; protectie catodica activa si pasiva; constructii ...

Principii

Strategia in baza careia ne stabilim obiectivele este: - stabilirea de obiective coerente, realiste si mobilizatoare, orientate catre obtinerea de rezultate care sa conduca la dezvoltarea organizatiei pe termen lung si ...

Angajament

Ne angajam sa asiguram dezvoltarea si imbunatatirea continua a sistemului de management integrat calitate - mediu - sanatate si securitate ocupationala conformarea cu cerintele legale si de reglementare aplicabile precum ...
|  Acasa  |  Despre noi  |  Angajament  |  Certificari  |  Clientii nostrii  |  Misiune  |  Principii  |  Servicii oferite  |  Imagini  |  Contact  |  


Copyright 2009 Swiso Electric

str. Principala nr 17 B
Floresti / Prahova
Tel: +40 244.36 96 42; +40 758.04 35 88
Fax: +40 244.36 96 42
office@swisoelectric.ro